Vårturlista

Från och med idag finns vårturlistan på vår hemsida!

Observera att den börjar gälla redan på fredag (6:e april)

Turer markerad med 1 börjar gå från helgen 27:e april.

Finns ett par nyheter i turlistan: Vi har infört rundturer vilket innebär att på inturen (fredagar) sker påstigning på utturen. Samma på utturen (söndagar) där avstigning sker på inturen.

Beställ gärna utturen redan dagen innan ni vill resa, och passa även på att beställa inresan redan vid samma tillfälle!

Permalänk till denna artikel: https://battaxi.se/uncategorized/varturlista/