Jul, Nyår, Trettonhelg och Vinterturlista

Nu ligger turlistan för Jul, Nyår och Trettonhelgen 2018-2019  samt turlistan för Vintern 2019 ute på hemsidan!

Observera att vissa turer inte går under julhelgen, se anmärkningar i rött.

För vinterturlistan gäller som tidigare att turen kan komma att ställas in med kort varsel på grund av is!

Tänk på att försöka vara i så god tid som möjligt med er bokning, och boka gärna hemresan vid samma tillfälle!

Permalänk till denna artikel: https://battaxi.se/turlistor/jul-nyar-trettonhelg-och-vinterturlista/