Turlistor

Permalänk till denna artikel: https://battaxi.se/turlistor/

Nämdölinjen

På grund av det låga antalet bokningar har vi blivit tvungna att reducera trafiken på Nämdölinjen tills vidare. Extraturer kan komma att sättas in vid behov. Vårturlista: Nämdölinjen Våren 2020 Gäller från och med 22:a april till och med 14:e juni

Bullerölinjen

Vårturlista: Bullerölinjen Våren 2020 Gäller från och med 30:e april till och med 14:e juni