Dataskydds- och integritetspolicy

Personuppgifter:

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Stavsnäs Båttaxi skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du reser eller på något sätt kommunicerar med oss.

Vad personuppgifterna används till:

Dina personuppgifter behövs i olika delar av Vår verksamhet. De behövs framför allt när du vill boka en resa eller har ett ärende som till exempel en bokningsförfrågan. Personuppgifter kan även behövas i andra fall.

Vanligaste personuppgifterna:

De personuppgifter som vi framför allt behandlar är:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

 

För att kunna fakturera dig behöver vi även:

  • Person- eller organisationsnummer
  • Postadress

Vad vi gör med personuppgifter:

Stavsnäs Båttaxi använder sig endast av dina uppgifter i samband med utförd transport, i samband med bokning eller om du har andra ärenden med oss. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, utan används enbart av oss.

Dina rättigheter:

Du har alltid rätt att:

  • Få information om vilka uppgifter vi lagrar om dig
  • Begära att vi ändrar eller rättar felaktiga uppgifter om dig
  • Begära att vi raderar dina personuppgifter
  • Begära att vi begränsar behandling av dina personuppgifter

OBS! Vi kan inte radera dina uppgifter om vi enligt lag är skyldiga att ha kvar dem eller om vi behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Ansvarsbestämmelserna uppdaterades senast den 25 maj 2018

Ladda ner våran Dataskydds- och integritetspolicy

Permalänk till denna artikel: https://battaxi.se/dataskydds-och-integritetspolicy/